8: Wie gaat mee uit varen? (Torres Strait Islands)