Coaching op school

Inspiratie voor de muziekles!


Wie?
Alle leerkrachten van Amsterdamse basisscholen (stadsdeel Noord uitgezonderd)

Kosten
Aan de coaching zijn geen kosten verbonden.

Wanneer?
T/m december 2020

Coaching vanaf 2021

Het Concertgebouw heeft de afgelopen tien jaar met veel enthousiasme Amsterdamse leerkrachten gecoacht en geïnspireerd voor het geven van muziekonderwijs. Deze gratis coaching is de afgelopen jaren mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. Door een herverdeling van de subsidiegelden is het vanaf januari 2021 helaas voor Het Concertgebouw niet meer mogelijk de coaching op de scholen te verzorgen. De Workshopmiddagen voor leerkrachten in Het Concertgebouw zullen wel gecontinueerd worden. Leerkrachten kunnen dus nog wel meerdere keren per jaar bij Het Concertgebouw terecht voor muzikale inspiratie.

Scholen die de coaching op school willen continueren, kunnen daarover in overleg met de al aanwezige muziekaanbieder op de school, die de mogelijkheden daarvoor dan zal onderzoeken. De coaching zal niet meer gratis zijn, maar kan bijvoorbeeld vanuit vouchers of een eigen bijdrage van de school gefinancierd worden.