Workshopmiddag voor leerkrachten

Kom samen met uw collega’s naar Het Concertgebouw om inspiratie op te doen voor uw eigen muzieklessen op school!


Wie?
Muziekvakdocenten van Het Concertgebouw

Wat?

Workshopmiddag

Waar?
Dirigentenfoyer, Koorzaal en Solistenfoyer

Wanneer?

Wo 3 oktober 2018 | 15.00 tot 17.00 uur
Wo 7 november 2018 | 15.00 tot 17.00 uur
Wo 23 januari 2019 | 15.00 tot 17.00 uur
Wo 20 maart 2019 | 15.00 tot 17.00 uur

Kosten
Aan de workshopmiddag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelden kan via binnenschools@concertgebouw.nl onder vermelding van de naam van de school en de groep waarin u werkt.

Inspiratie voor de les

Tijdens de workshopmiddag voor leerkrachten kunt u zelf ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Zó leuk dat u na afloop direct met uw leerlingen aan de slag wilt. En dat is precies de bedoeling. De workshop is opgebouwd rond de verschillende domeinen van het muziekonderwijs: zingen, spelen, bewegen, luisteren en vastleggen. Na een gezamenlijke warming-up verdelen we de groep in kleinere groepen van onder-, midden-, en bovenbouwleerkrachten, zodat we per bouw dieper kunnen ingaan op de verschillende muzikale vaardigheden. Aan het eind van de middag sluiten we de workshop weer met alle leerkrachten samen af.

Impressie